Printervenlig version

Priser

Skolepenge pr. måned for skoleåret 15/16.
1. barn koster    1.210 kr.
2. barn koster    1.110 kr.
3. barn koster       675 kr.

Regulering sker hvert år pr. 1. august.
Skolepenge er inkl. lån af bøger.
Pengene betales månedsvis forud, inden d. 5. i måneden, og der betales over 11 måneder - august til og med juni.

SFO-betaling 15/16
1. barn koster 850 kr.(afhentning senest kl 16.45)
2. barn koster 750 kr.
Deltidsplads koster 725 kr. (afhentning senest kl. 15.00)

Der betales for Fritidsordningen i 11 mdr.

Beløbet betales sammen med skolepengene og på samme girokort eller over pbs.

Friplads
Læs om friplads og om hvordan du kan ansøge.

Bøger
Bøger og hæfter stilles gratis til rådighed af skolen. Beskadigelse af disse samt skolens bygninger / inventar eller andre ejendele medfører erstatningspligt. Bortkommer skolens ejendele skal de erstattes.